Individueel drijfveren onderzoek

Een drijfveren onderzoek gaat niet over wie je bent, het gaat over wat je belangrijk vindt. Je drijfveren zijn de motivatie voor je manier van doen, denken en voelen. Een laat onderzoek laat zien wat je voorkeur, waar je weerstand bij ervaart en waar je energie van krijgt. Het geeft ook zicht op hoe je met veranderingen die gaande zijn omgaat. En geeft handvatten om beter met die omstandigheden om te gaan. Naast voorkeurgedrag laat het onderzoek ook zien hoe je je gedraagt onder druk of stress. Zit daar een groot verschil in dan kun je ervan uit gaan dat je niet je beste zelf inzet, maar een stressvariant, met vaak primaire reacties. Tot slot zie je hoe je je werkcontext beleeft en wat je daarin wellicht mist. Wat overigens heel interessant is voor werkgevers. Om te peilen ‘hoever zijn we in de beleving van de medewerker met bijvoorbeeld mensgericht werken.’ 

Wat zijn drijfveren?

Drijfveren zijn je motivaties van binnenuit. Ze zetten je aan tot actie. Tuurlijk zijn we als mens allereerst gemotiveerd om basiszaken zoals eten en drinken te regelen. Veilig te zijn. Voor ons gezin, familie en vrienden te zorgen. Maar daarna worden andere zaken belangrijk. Erkenning, succes, geld, plezier, kennis enzovoorts. Hierin zitten grote verschillen. De een vindt plezier belangrijk de ander regels en afspraken.

Je drijfveren worden merendeels gevormd door je verleden, de familie waar je uit komt, je opvoeding, scholing, privé en werk ervaringen, talenten en interesses. We slaan dit op en vormen een bepaalde voorkeur voor of weerstand tegen iets. Je voorkeur wordt dat wat je op dit moment drijft. Dat kan iets heel anders zijn dan bij je collega’s. Wat maakt dat jullie allebei iets anders willen. Ook je weerstand kan gaan botsen. Bijvoorbeeld je irriteert je aan mensen die alles bij het oude willen houden. Nou succes, als jij graag wilt vernieuwen!

Het is prima om ergens weerstand tegen te hebben. Het is maar net wat jouw ervaringen erin zijn en het geeft je karakter. Echter in weerstand schuilt een valkuil. Sterke irritatie kan je in beslag nemen. De weerstand slokt je aandacht zo op dat er weinig ruimte over is voor iets anders. Het risico is dan dat het je gevangenhoudt. Het je keuzevrijheid, kracht en de moed ontneemt. Wat nooit de bedoeling kan zijn.

Troostende gedachte: inzicht in je drijfveren, geven je nieuwe mogelijkheden. En weet drijfveren zijn geen vast gegeven, deze veranderen ook mee met de omstandigheden waarin je werkt en leeft.

Wat maakt inzicht in jouw/ elkaars drijfveren interessant?

  • Groepsgedoe voorkomen: we willen allemaal wat anders en dat is OK, zelfs handig. Iedereen kijkt door een andere bril, naar de wereld en gebeurtenissen maar ook naar elkaar. Dat zorgt voor meer perspectieven in een groep. Daardoor zien we ook meer mogelijkheden en ziet de een wat de ander over het hoofd ziet. Inzicht in de drijfveren van jezelf maakt ook dat je de drijfveren van anderen beter kunt achterhalen en je minder irriteert. Dat helpt de samenwerking.
  • Handvatten bij veranderingen: Life events horen bij het leven. Verlies, ziekte, verhuizing, scheiding, ontslag, geboorte, veranderen van baan enz.. Ook een organisatie gaat door veranderingen. Een fusie, nieuwe koers, reorganisatie…. Dat vraagt veel van ons. Inzicht in je drijfveren geeft handvatten hoe daarmee om te gaan.
  • Persoonlijk leiderschap: weten wat jij wilt, in volgorde van belangrijkheid geeft sturing. Zo ook weten waar jij je tijd aan wilt besteden en waar veel van je tijd nu in gaat zitten; Weten waar je energie van krijgt en waar uiteindelijk niet; Weten wat je onbewust doet en waar je jezelf gevangenhoudt en je ontwikkeling stagneert; Zicht op of dat je je gedraagt vanuit je voorkeur of vanuit stress? Zit daar groot verschil in dan kun je ervan uit gaan dat je niet je beste zelf inzet, maar een stressvariant, met vaak primaire reacties. 
  • Organisatievraagstukken: Antwoorden op loopbaan vragen van medewerkers. (Past de werkcontext? In welke functie of afdeling kom ik het beste tot mijn recht?) Welke drijfveren zijn nodig om horizontaal samen te werken (vaak een hele andere insteek dan verticaal). Drijfveren van teams in kaart brengen. De cultuur van een organisatie onderzoeken; een realistisch beeld krijgen van hoe de vlag ervoor hangt. En mocht je de cultuur willen sturen in zijn ontwikkeling: dan zijn de collectieve drijfveren het stuur wat je in handen neemt.  

Je drijfveren kennen maakt het werken zoveel makkelijker en doelgerichter!

Neem vrijblijvend contact met ons op als je interesse hebt in een drijfveren onderzoek voor jezelf of je medewerkers.