Team BIND-t.

BIND-t is een samenwerkingsverband van coaches, trainers en organisatiebegeleiders, opgestart door Tamara de Jong en Roos Anemaet. Maak hieronder kennis met de professionals verbonden aan BIND-t. 

BIND-t Tamara de Jong

Tamara de Jong

Organisatiebegeleider en (Team)coach, Partner in organisatieverandering, samenwerken, conflicten en cultuur 

"Ik houd me al heel lang bezig met dat wat er gebeurt als een individu een groep ontmoet en een mens een organisatie. Die interesse is al aangewakkerd opgroeiend als kind in de tijd van stakingen, reorganisatie en conflicten op het sociaal economische vlak. Wat is er nodig om samenkomen in werk succesvol te laten zijn. Naast de feiten en het proces kijk ik naar de context, dat wat niet gezegd wordt, het collectieve geheugen en -kennis en dat wat wel kan. Vanuit vertrouwen op de kracht van de organisatie en haar medewerkers. Met aandacht voor de mens achter de medewerker, de toewijding achter het team en de opdracht achter de organisatie." 

Roos Anemaet

Organisatiebegeleider, (Team)coach, Trainer in interne communicatie, identiteit en drijfveren

"Ik ben de afgelopen 25 jaar bij veel organisaties over de vloer geweest. Ik zag dat voor een succesvolle bedrijfsvoering het enorm helpt als medewerkers goed in hun vel zitten en goed met elkaar omgaan. Toch gaat dat niet altijd vanzelf. Ik zet mij graag in dit proces te ondersteunen en te versnellen. Met inzichten over o.a. interactie, voorkeurstijlen, dynamiek en drijfveren. Hoewel ik veel waarde hecht aan kennis, weet ik dat ook communicatie en ontwikkeling niet alleen om de feiten gaan. Niet alle succesfactoren zijn meetbaar of te verklaren. Emotie, energie en het onbewuste spelen ook een rol. Dat vraagt om een andere denkwijze

Cinta Selbach-de Keijzer

Coach, Trainer, Re-Integratie Specialist, Vitaal vakmanschap en Duurzame inzetbaarheid 

Ik help organisaties bij het optimaal inzetten van hun medewerkers. Met op maat gemaakte programma’s richten we ons o.a. op het binden, boeien & groeien, vitaal vakmanschap, persoonlijk leiderschap en duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Denk aan:

  • Reduceren voortijdige uitstroom
  • Binden van talent aan organisatie
  • Professionele onboarding
  • Stresspreventie
  • Voorkomen vastlopen medewerker
  • Preventief uitval voorkomen
  • Medewerkerstevredenheid hoog houden

Jan Korver

Trainer en coach leiderschapsontwikkeling, cultuur en gedrag

Een reorganisatie of cultuurprogramma doorvoeren? Op papier klopt het altijd, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Ik help mensen bij bedrijven en organisaties te excelleren vanuit authenticiteit. Dat betekent dat ik uw medewerkers aanzet tot denken over hun eigen gedrag in relatie tot de doelstelling en/of cultuur van uw organisatie. Ik geloof namelijk dat we allemaal een uniek talent hebben, maar dat we vaak te lui zijn om verder te zoeken omdat het makkelijker is te blijven zitten waar je zit. Als je dat unieke talent ontdekt, valt alles samen. Ik help mensen dát te zoeken.

Ons team bestaat verder uit professionals met aanvullende expertisen. Denk aan outdoor activiteiten, ervaringsleer, LEGO Serious Play, EMDR, ADHD, interculturele communicatie.