organisaties in ontwikkeling.

Strijd, negativiteit, niet samenwerken, besluiteloosheid, eilandjes... Zaken die in veel organisaties voorkomen. Kenmerkend is vaak dat wat je er ook probeert aan te doen, niets lijkt te helpen. Geen afspraak of procedure is er tegen opgewassen. Waardoor frustraties soms hoog oplopen. En al is de ambitie tot verandering tomeloos, het is soms om moedeloos van te worden. Hier kun je als organisatie, als team maar ook persoonlijk behoorlijk last van hebben. Herkenbaar, maar de moed nog niet opgegeven? Dan is BIND-t het juiste adres. 

het kan anders

Onze manier van werken helpt mensen en organisaties het beste uit zichzelf te halen. Om blijvende verbetering te brengen doen we dit op drie niveaus; het individu, het team en de organisatie. 

1. Individu 

Je kunt als persoon allerlei handvatten en scripts leren, de beste strategieën en beleid maken maar je neemt jezelf mee in de uitvoering daarvan. En dát bepaalt het succes ervan. Zicht hebben op jouw manier van doen geeft ruimte aan persoonlijk leiderschap. En het maximaal kunnen inzetten van jouw kracht en vakmanschap. Wat uiteindelijk ook weer bijdraagt aan een positieve organisatiecultuur.

2. Team

'Teamwerk' is belangrijk voor veel bedrijven. En tegelijk is dit ook de plek ook waar gedoe kan ontstaan. Teams die goed samenwerken pakken uitdagingen beter aan en genereren meer innovatieve oplossingen. Bij samenwerken denken we aan het maken van goede afspraken en communicatie. En dat probeert elk team en toch lukt het het ene team wel en het andere niet. De kracht in het team terugbrengen, zorgt voor een beter teamprestatie.

3. Organisatie

Een organisatie heeft veel om mee te 'dealen'. De markt, het product of dienst, de interne organisatie. Dat vraagt om een afgestemde strategie. En een cultuur die daarbij past. De strategie laat het doel en de weg zien, de cultuur bepaalt of je deze weg ook inslaat als organisatie. Als strategie en cultuur op elkaar aansluiten steek je de stekker in het stopcontact. Zo niet dan heeft dat impact op de productiviteit, efficiëntie en samenwerking.